ต้อนรับ นายไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับ นายไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการประชุมคณะติดตามการตรวจนิเทศภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

15 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น