ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

  1. ครูผู้สอน
    1.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
    1.2 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตร
  2. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  4. นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
  6. แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม: คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร: คลิก


635 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น