รับมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น โดยพิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย นางอัมพร จันทนะเปลิน รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางวันเพ็ญ น้ำใส หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น โดยพิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

24 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น