ประชุมสภานักเรียนและตัวแทนของแต่ละห้องเรียน เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมประชุมสภานักเรียนและตัวแทนของแต่ละห้องเรียน ในการจัดกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์แต่ละโปรแกรม เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา และแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ให้อยู่ในระเบียบวินัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

26 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น