กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนในโครงการเจียระไนเพชร ระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมีและภาษาอังกฤษ

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 นักเรียนในโครงการเจียระไนเพชร รับการเรียนเสริมจากโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนในโครงการเจียระไนเพชร ระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมีและภาษาอังกฤษ ณ ฝั่งมัธยมปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

21 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น