โครงการส่งเสริมความมั่นคง ยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต เข้าสัมภาษณ์สภานักเรียน เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

วันศุกร์ที่31 กรกฎาคม 2563 ทางโครงการส่งเสริมความมั่นคง ยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ได้เข้าสัมภาษณ์สภานักเรียน เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อตระหนักถึงปัญญาที่เกิดขึ้น รวมถึงศึกษามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดอีกทั้งมุมมองการพัฒนาเมืองในอนาคตให้ยั่งยืน และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

14 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น