เตรียมการเปิดเรียนตามปกติและนโนบายในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ(TOFEL ITP)

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย โดยได้หารือนโยบายเรื่องการเปิดเรียนตามปกติและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการดำเนินการพัฒนาโรงเรียน อีกทั้งแนวทางในการดำเนินนโนบายในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ(TOFEL ITP) สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE/SEA) ให้มุ่งสู่ผลสัมฤท… ดูเพิ่มเติม

16 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น