กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 กลุ่มB “CRMS Ready for The New Normal School” ช่วงที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายประชวน​  เขื่อนเพชร​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ครูหัวหน้าสายชั้นและครูLSร่วมกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนม.4 (ช่วงที่2) กลุ่ม B​ ตลอดการจัดกิจกรรมในวันนี้นักเรียนจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมการทดลองเรื่องสมบัติบางประการของโลหะหมู่ IA และหมู่IIA กิจกรรมฐาน Reaction และกิจกรรมจากฐาน มหัศจรรย์ลอยฟ้า จากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และจากรุ่นพี่ ณ โรงเรียนเทศบาล​ 6​ นคร​เชียงราย​

28 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น