กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563 (นักเรียนกลุ่มB)

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู นักเรียนกลุ่มB ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563 เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับนักเรียนสืบไป ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

41 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น