พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กับสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE)

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ให้การตอนรับ ดร.โจนาธาน เล็มไบร์ท ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ (IIE/SEA) เพื่อทำพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กับสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้นักเรียนทราบถึงความสามารถและจุดที่ต้องการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

19 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น