การมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา โครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา โครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

40 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น