การฝึกอบรม จิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหารและคณะครู ได้เข้าร่วมอบรม จิตศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกจิตใจ ให้เห็นคุณค่าในตัวเอง รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองและยังสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับการสอนนักเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ และให้เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมอีกทั้งยังช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนมีความเข้มแข็งทั้งกายและจิตใจ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

76 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น