ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 08.30 น. ณ หอประชุมลีลาวดี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม: คลิก

274 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น