ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง การรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน และใบประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

600 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น