ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามแนบท้ายประกาศนี้

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ จากวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวผ่านพ้นไป ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการสอบให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> คลิก

465 Total Views 3 Views Today

ใส่ความเห็น