พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

327 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น