ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1 ครูผู้สอน
1.1 ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ จำนวน 5 อัตรา
1.2 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
1.3 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน
2.1 ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น จำนวน 6 อัตรา
2.2 ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเสริมภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา

3. พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

4. คนสวน จำนวน 1 อัตรา


รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> คลิก

756 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น