วางแผนแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายและยกระดับการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าพบปะเยี่ยมเยือน รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกันนี้ได้เข้าพบปะผู้อำนวยการสถาบันภาษาจีนขงจื้อ โดยได้พูดคุยวางแผนแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายและยกระดับการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

208 Total Views 3 Views Today

ใส่ความเห็น