โครงการ Know The Cosmetics ฉลาดเลือกฉลาดใช้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพวงแก้ว เลิศพิทักษ์พงศ์และนางสาวจันดี ณรินทร์ ได้รับมอบหมายจาก นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประสานงานและดูแลการอบรมโครงการ know the cosmetics ฉลาดเลือกฉลาดใช้ จัดโดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

197 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น