ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตเลียมกรมการพลังงานทหาร จังหวัดเชียงใหม่

123 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น