ติวดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ติวดาราศาสตร์โอลิมปิก ) ณ ห้องพญาสัตบรรณ โดยวิทยากร อ.เสกสรรค์ ปัญญาทิพย์

67 Total Views 26 Views Today

ใส่ความเห็น