นางสาวรสิตา ศรีประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน ที่ให้เกียรติมาประเมิน นางสาวรสิตา ศรีประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขอรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

209 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น