แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลเครือข่าย คณะครู ผู้ปกครอง และเด็ก ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงราย

และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
🔖 ด้านคุณธรรมและจิตอาสา
นางสาวรสิตา ศรีประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.3.1
🔖 ด้านวิชาการ
นายศรัทธา อุดมฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.3.2
🔖 ด้านกีฬา
เด็กชายจิรายุ ไร่สอ นักเรียนชั้น ม.1.8

214 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น