จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) โดยการนำของนายฆฤณพิสิฏฐ์ เขมอัครเจตต์ พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

255 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น