ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุน “ทุนการศึกษา” ให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมาย ให้ครูเกศรา เทพมณี พร้อมคณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย