คณะผู้บริหาร และครู ถือโอกาสเข้าพบ เพื่อสวัสดีปีใหม่ รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันพุธ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ถือโอกาสเข้าพบ เพื่อสวัสดีปีใหม่ รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

62 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น