พิธีแสดงความยินดีในความสำเร็จและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เทศบาลนครเชียงรายและโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยการนำของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร พนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมพิธีแสดงความยินดีในความสำเร็จและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา อัญเชิญรางวัลพระราชทานขึ้นสู่ห้องเกียรติยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

159 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น