การแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019 “ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้นางสาวอภิญญา อิ่นแก้ว นางอรทัย ฟูไฟติ๊บ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019 “ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน” ในกิจกรรมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชนะเลิศพิเศษ Savings Award เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 👏

217 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น