ประชุมเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียนและครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียนและครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

221 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น