ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายวันชัย จงสุทธามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

146 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น