โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นายณรงศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายแก่ผู้ปกครองนักเรียน และในฐานะศิษย์เก่า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้พูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้าน นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พบผู้ปกครอง ร่วมพูดคุยเรื่องกระบวนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม: Link1, Link2

219 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น