ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นางวันเพ็ญ น้ำใส ครูฝ่ายวิชาการ และคณะครูทีมแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ชี้แจงประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ และ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

781 Total Views 5 Views Today

ใส่ความเห็น