โครงการ CRMS6 English Smart Camp 2019

🎉🎉🎉 เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมดีๆที่ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้จัดให้กับโรงเรียนมารีรักษ์เชียงราย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) และโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ผ่านโครงการ CRMS6 English Smart Camp 2019 🎉🎉🎉

294 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น