ประชุมวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นายประชวนเขื่อนเพชร ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

115 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น