ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3 ฟังบรรยายและทำกิจกรรมวิชาพิเศษ การอยู่ค่ายพักแรม และอาหารชาวค่าย👏👏🤝🤝

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1o2_3LMGWmhozRAXBqCJkCncAVaMc0F0F?fbclid=IwAR0HAIXIhlnAdCoGSbIxeRQufZrxW2Oa-9emMVbLgZyFXHIK1-ybemF0Mms

https://drive.google.com/drive/folders/1atXX7TgIWJtRWZkn9LIdgPC1IEUg7D9g?fbclid=IwAR0GEuRGB9ia2-iiPggLdJBvFm-V1R2kedNCKeAEXFRCS0jbrhAMEBFIiic

152 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น