นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตาภายใน

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตาภายใน

320 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น