ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
2. ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
3. ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ และผู้สนับสนุนการเรียนรู้พิเศษหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเสริมคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

1599 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น