ต้อนรับ ศ.ดร.Qin Chengqiang ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ กวางสี หนานหนิง ประเทศจีน

🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇨🇳🇨🇳 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวธัญชนก เรืองจิตต์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ ศ.ดร.Qin Chengqiang ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ กวางสี หนานหนิง ประเทศจีน ที่เข้าแนะแนวให้กับนักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจในการเรียนต่อต่างประเทศ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 🇨🇳🇨🇳🇹🇭🇹🇭🇹🇭

228 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น