รับรางวัลผ่านเกณฑ์เข้ารอบเจียระไนเพชร 100 คน การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 14 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2562

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เด็กชายอภิวิชญ์ อุปรา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับรางวัลผ่านเกณฑ์เข้ารอบเจียระไนเพชร 100 คน จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศจำนวน 993 คน ได้รับเครื่องเขียนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและรับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 14 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

174 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น