ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหมิงฉวน ประเทศไต้หวัน

🤝🇹🇭🇹🇼 วันที่ 27 กันยายน 2562 นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหมิงฉวน ประเทศไต้หวัน ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกับมหาวิทยาลัยหมิงฉวน ประเทศไต้หวัน ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 🤝🇹🇭🇼🇸

166 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น