ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยจำนวน 1 อัตรา ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา และครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562
บัดนี้ การคัดเลือก ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อแบบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อตัวจริงรายงานตัวในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ชุด
สำหรับผู้ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองต่อไป

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

692 Total Views 3 Views Today

Written by 

ใส่ความเห็น