ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคม จำนวน 1 อัตรา ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา และครูผู้สอนฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ลงทะเบียนเวลา 7.30 – 8.00 น. ณ อาคารจามจุรี แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
สำหรับผู้ที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

738 Total Views 1 Views Today

Written by 

ใส่ความเห็น