กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โดยทีมวิทยากรคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยทีมวิทยากรคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในการช่วยเป็นพี่สตาฟในการช่วยเหลือกิจกรรมให้น้องๆ โดยกิจกรรม ได้แบ่งเป็นฐานต่าง เช่น ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะวิทยา และเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้เข้าร่วมและเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ภายในโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/18RaM1_XjBuWVzN3MvoXKKnPX6dKlqI5T?fbclid=IwAR1yMxLtTAlRseCFzGM6HlHjJNESswtPsieBmge-QtpDywXA0XlDdoPrA50

495 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น