โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะ Dr.chung, ku min & HLSI Staff จากสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ Hankook Life Science Institute ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะ Dr.chung, ku min & HLSI Staff จากสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ Hankook Life Science Institute ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

166 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น