นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นที่ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

🏆🏆🏆วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นที่ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย🏆🏆🏆 
ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้
🥇🥇🥇- การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
นายรัชชานนท์ สมณะ และนายภูรินทร์ มณีรัตนพิสุทธิ์
🥈🥈🥈- การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่นยำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
1.นายเกียรติภูมิ ลาวิชัย
2.นายธนดล สุวรรณ์
3.นายปุญญพัฒน์ เพิ่มสวัสดิ์
4.นายศุภณัฐ กาศมณี
5.นายภูวิศ อิ่นคำ
6.นายเมธี เสธา
7.นายรัฐพล ไชยอิ่นคำ
8.นายธนภูมิ ปงกันทา
9.นายรพีพล ริยาพร้าว
10.นายพีรรัฐ ทองก้อน
11.นายธนภัทร ศิริรัตน์ชโยกุล
12.นายวรวัชร ซองเงิน
🥈🥈🥈- การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายธีรวิชญ์ โสดามรรค และเด็กชายวิวัฒน์ชัย บุญพิราศ
🥈🥈🥈- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1.นายสุภวิชญ์ สังข์ทอง 
2.นายเฉลิมเกียรติ ท้าวคำหล่อ 
3.นางสาวธนาพร เชื้อเจ็ดตน

574 Total Views 3 Views Today

ใส่ความเห็น