นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นที่ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

🏆🏆🏆วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นที่ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย🏆🏆🏆 
ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ (ภาคบ่าย)
🥇🥇🥇- การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
1.นายกัมปนาท ศรีสุวรรณ์
2.นายแสนดี เพิงเจกู่
3.นางสาวกานต์มณี ท้าวคำหล่อ
💁‍♂️💁‍♂️- การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับขั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
🥇🥇🥇ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับขั้น ม.ต้น
1 เด็กชายเด็กชายชัฐ ใจแสน 
2 เด็กชายนิพิฐพนธ์ คล้ายเข็ม 
3 เด็กชายยุว์ฮิโร่ วงค์คำตัน 
🥈🥈🥈ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับขั้น ม.ปลาย
1 นายบุญชรัสมิ์ น้อยประเสริฐ 
2 นายชินพัฒน์ ศิริยาใจ 
3 นายนฤบดี คำแสนยศ


205 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น