ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ตำแหน่ง ครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ว่ายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา ครูผู้สอนวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา นักโภชณาการ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2562 นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อตัวจริงรายงานตัวในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
สำหรับผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองต่อไปรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

307 Total Views 1 Views Today

Written by 

ใส่ความเห็น