โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้นายกฤษฏา ใจหล้า รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1-3 โดยทีมพระวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่ ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

>>> ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่ รุ่น 1 <<<

>>> ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่ รุ่น 2 <<<

66 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น