🏸สรุปผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน🏸

🏸สรุปผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน🏸 
🌺การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562 “นักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์”🌺
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาในร่มเทศบาลนครเชียงราย ชั้น 2 (ตลาดศิริกรณ์) 
🥇6 เหรียญทอง
🥈6 เหรียญเงิน
🥉9 เหรียญทองแดง

🏸ประเภท ชายเดี่ยว 15 ปี
-ชนะเลิศ ด.ช. ธนภัทร วงษา ม.2 
-รองชนะเลิศอันดับ1 นายภูษณ วรรณต๊ะ ม.3 
🏸ประเภท หญิงเดี่ยว 15 ปี 
-ชนะเลิศ ด.ญ.กรรณิการ์ อยู่อินทร์ ม.2

🏸ประเภท ชายคู่ 15 ปี 
-ชนะเลิศ ด.ช.ธนภัทร วงษา ม.2 
-รองชนะเลิศอันดับ1 นายภูษณ วรรณต๊ะ ม.3 
นายสุรินยา ทองคำ ม.4

🏸ประเภท หญิงคู่ 15 ปี 
-ชนะเลิศ. ด.ญ.กรรณิการ์ อยู่อินทร์ ม.2 
ด.ญ. รัตนาพร ไชยวรรณ ม.3

🏸ประเภท ชายเดี่ยว 18 ปี
-รองชนะเลิศอันดับ1 นายพลภัต รอดประชา ม.5
-รองชนะเลิศอันดับ2 นายภูษณ วรรณต๊ะ ม.3 
-รองชนะเลิศอันดับ2 นาย ปวริศ ชลัมพุช ม.4 
🏸ประเภท หญิงเดี่ยว 18 ปี 
-รองชนะเลิศอันดับ1 ด.ญ.รัตนาพร ไชยวรรณ ม.3
-รองชนะเลิศอันดับ2 น.ส. สุพิชญา ธรรมวงค์ ม.6 
🏸ประเภท ชายคู่ 18 ปี 
-ชนะเลิศ นายพลภัต รอดประชา ม.5
-รองชนะเลิศอันดับ1 ด.ช.ธนภัทร วงษา ม.2 
-รองชนะเลิศอันดับ2 นายภูษณ วรรณต๊ะ ม.3 
นายปวริศ ชลัมพุช ม.4 
-รองชนะเลิศอันดับ นายรชต ขัดสุรินทร์ ม.4

🏸ประเภท หญิงคู่ 18 ปี 
-ชนะเลิศ น.ส.สุพิชญา ธรรมวงค์ ม.6
-รองชนะเลิศอันดับ2 น.ส.จิราพัฒน์ ราชเสนา 
น.ส. จิราพัชร ไชยเทพ ม.4 
-รองชนะเลิศอันดับ2 ด.ญ.รัตนาพร ไชยวรรณ ม.3 
🏸ประเภท คู่ผสม 18 ปี 
-รองชนะเลิศอันดับ1 ด.ญ.รัตนาพร ไชยวรรณ ม.3 
นายปวริศ ชลัมพุช ม.4 
-รองชนะเลิศอันดับ2 ด.ญ. กรรณิการ์ อยู่อินทร์ ม.2 -รองชนะเลิศอันดับ2 น.ส.สุพิชญา ธรรมวงค์ ม.6

🎉ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนทุกๆ คน🎉

>>> ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่ <<<

94 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น