ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลโครงการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี ท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลโครงการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

180 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น